Aile Kendi Bireyini Nasıl Kendine Öldürtür ?

DURKHEİM intiharı 4 toplumsal sebebe bağlıyor; bencil (yabancılaşma), fedakar, anomik, fatalist(kaderci). Günümüzde de geçerliliğini koruyan bu intihar teorisini bireylerin mutsuzluğundan dolayı intihar ettiğine yorarsak, nasıl mutlu olabiliriz ütopyasını da açıklamış olabiliriz. Bu durumu olabildiğince kısa şekilde günümüz aile ilişkilerini ele alarak açıklamak istedim. Fatalik intihar bir ailenin çocuğunun üzerinde fazla baskı kurması, neredesin, kimleydin, gibi baskısında çocuk kendi içine kapandığında ya da toplumun baskın kurallarının dayatmaları sebebiyle görülmektedir. Çocuk hayatta kendi bireysel varlığını hissedemez, baskı ve emir altında yaşamak yerine intihara yönebilmektedir. Bencil intihar, aşırı serbest kalması, umursanmaması ve özgürleşmesi ile de toplumsal hayattan kopmasına yol açmaktadır. Buda bireyde bencilleşme ve bireyselleşmeye yol açmaktadır. Yine fedakarlık bağlılığı içinde bulunan çocuk da ailesinin olmadığı zamanlarda ya da aile bireylerini kaybettiği zamanda büyük bir boşluğa düşmektedir. Anomi ise biraz daha yetiştiği ortam ile ilgili olduğu gibi çocuklar arasında oluşturulan rekabet mutsuzluğa sebep olan etmenlerdir. Suç ortamında yetişen ya da suçu bir çıkış yolu olarak gören çocuk toplumsal kuralları hiçe saydığı gibi kendini toplumdan soyutlayabilir, bulunduğu kaos ortamında mutsuz kalarak intihara meyil edebilir. Fakat tüm bunların yanı sıra çocuklar arasında oluşturulan rekabette doktor mühendis en iyisi olma yarışında bunalıma girebilir çevresinden uzaklaşabilir. Yine aile içi ekonomiye bağlı olarak yaşanan sorunların yansıması da anomik intihara yol açabilir. Tabi bunların birbiri ile bağlantısı olmakla birlikte bir psikolojik vaka analizinden çok toplumda aile çocuk ilişkilerini Durkheim’in intihar teorisi ile incelemek amacıyla yazılmıştır. Yaşayan herkes intihar etme potansiyeli taşımaktadır ve Durkheim intiharın kişisel değil toplumsal olduğunu kanıtlamıştır. Çevrenizdeki insanlar intihar etmiyor diye etmeyecek anlamına gelmez yukarıda yazdıklarıma biz göz atın çoluğunuzun çocuğunuzun ardından ağlamayın

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *